Πορτάκια & Πλαϊνά

Επλέξτε το χρώμα που θέλετε από τις παρακάτω κατηγορίες και εισάγετε τον αριθμό των πάνελ που είναι αναγκαία με βάση τα κομμάτια του υλικού που χρειάζεστε. Μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε τον αριθμό των πάνελ που θα χρειαστείτε με το βοηθητικό πρόγραμμα που είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

0.00